Uvjeti kupnje

Općenito

Internetska stranica www.jlstore.eu u vlasništvu je tvrtke La Vie Luxury d.o.o., Ribnjak 6, 10000 Zagreb, Hrvatska. Opći uvjeti poslovanja vrijede za registrirane korisnike. Registrirani korisnik (u daljnjem tekstu korisnik ili registrirani korisnik) može postati svaka osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja prihvaća uvjete poslovanja tvrtke La Vie Luxury d.o.o. Prilikom prve kupnje kupac se treba registrirati i pritom ispuniti sva zahtijevana polja istinitim podacima. Prihvaćanje općih uvjeta poslovanja kupac potvrđuje svojom registracijom čime postaje registrirani korisnik. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno ju mijenjati.La Vie Luxury d.o.o. ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupiti. La Vie Luxury d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice.
Registrirani korisnik ima pravo kupovati artikle na stranici www.jlstore.eu i koristiti ih u dobroj vjeri i namjeri.
La Vie Luxury d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja i korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave, o čemu će korisnik biti obaviješten e-mailom. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom potvrde kupnje to i potvrđuje.
La Vie Luxury d.o.o. nastoji da informacije o artiklima budu točne i ažurne, ali se ograđuje od mogućih pogrešaka u objavljenim informacijama. La Vie Luxury d.o.o. ne preuzima odgovornost niti krivnju za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju na ovoj internetskoj stranici, kao ni za točnost objavljenih informacija, odnosno nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranice ili njezinih dijelova. Fotografije i prikazi na ovoj stranici i stranicama partnera ne moraju odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Neke fotografije mogu biti tipske za određeni tip proizvoda. Ukoliko dobavljiv proizvod značajno odstupa od proizvoda traženih karakteristika La Vie Luxury d.o.o. će kupca korisnika obavijestiti i postupiti prema dogovoru.

Naručivanje

Svaki registrirani korisnik može kupovati artikle iz ponude La Vie Luxury d.o.o. prikazane na internetskoj stranici www.jlstore.eu. Kupoprodajni ugovor između registriranog korisnika i La Vie Luxury d.o.o. postaje pravovaljan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje RH.
La Vie Luxury d.o.o. se obvezuje isporučiti sve naručene i plaćene proizvode koji su u trenutku isporuke dostupni na zalihama. U slučaju nemogućnosti isporuke, La Vie Luxury d.o.o. će kontaktirati korisnika i dogovoriti novi rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje naručenog proizvoda, dok će ostali dostupni proizvodi biti isporučeni. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda La Vie Luxury d.o.o. će izvršiti povrat sredstava.

Cijene i troškovi dostave

Sve cijene izražene su u kunama, s uključenim PDV-om 25%. Ponuda i cijene za specijalne akcije i popuste vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha.

Jamstvo, reklamacije i servis

Svi proizvodi ponuđeni na stranici www.jlstore.eu pokriveni su jamstvom proizvođača. Jamstvene uvjete na proizvode je odredio proizvođač i kao takve ih La Vie Luxury d.o.o. prenosi korisnicima. Svi proizvodi su prije predaje dostavnoj službi detaljno pregledani i isporučeni u ispravnom stanju. Ukoliko prilikom preuzimanja korisnik primijeti oštećenja nastala u transportu, dužan je odmah kontaktirati djelatnike La Vie Luxury d.o.o., te prijaviti oštećenje telefonski ili e-mailom. U tom slučaju, La Vie Luxury d.o.o. će, o svom trošku, korisniku isporučiti novi proizvod.
U ostalim slučajevima, reklamacije na naručenu robu rješavaju se u okviru jamstvenog roka i pod uvjetima jamstva za taj proizvod, gdje korisnik kontaktira La Vie Luxury d.o.o. na način koji je najprikladniji (putem telefona, e-maila, osobno).
Dobavljači proizvoda koji se nude na stranici www.jlstore.eu osiguravaju servis sukladno zakonskim propisima RH.
Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz artikl te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.
Ukoliko se radi o kvarovima unutar jamstvenih rokova, što ne podrazumjeva kvarove nastale unutar 7 dana od preuzimanja pošiljke ili neispravnosti koje su utvrđene nakon samog preuzimanja pošiljke, kupac treba izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon +385 91 377 3600 ili putem e-maila: jlstore@jlstore.eu.

Dostava

Plaćanje po predračunu

Dostava naručenih i plaćenih proizvoda odvija se putem dostavne službe, a u roku od 5-7 radnih dana. Dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske.
Prilikom preuzimanja korisnik je dužan identificirati se djelatniku dostavne službe, provjeriti eventualna oštećenja na pošiljci, te u slučaju ispravnosti pošiljke potpisati dostavnicu čime potvrđuje primitak pošiljke. U slučaju oštećenja pošiljke, korisnik je dužan odmah reklamirati pošiljku djelatniku dostavne službe. La Vie Luxury d.o.o. odriče se bilo kakve odgovornosti koja mogu nastati od trenutka uručenja pošiljke dostavnoj službi do trenutka isporuke korisniku.

Plaćanje pouzećem

Ukoliko korisnik odabere opciju plaćanja pouzećem, na njegovu email adresu biti će poslana ponuda po kojoj će morati izvršiti uplatu djelatniku dostavne službe pri isporuci.

Plaćanje kreditnom karticom

Naručene proizvode moguće je platiti on line, jednokratno, po važećoj maloprodajnoj cijeni, slijedećim kreditnim karticama: MasterCard®, Maestro® ili Visa® karticom. Kreditna kartica korisnika nije automatski terećena za navedeni iznos. Postupak je slijedeći: prvo se provjerava raspoloživost naručenih proizvoda. Kada djelatnici potvrde raspoloživost proizvoda,i proizvod bude spreman za isporuku, tek tada se tereti izabrana kartica. O svakom koraku, biti ćete obaviješteni automatski, putem elektronske pošte.
Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, povjerljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje ste naveli se ne pohranjuju na Kroninom serveru. Cijeli postupak autorizacije kreditnih/debitnih kartica je vrlo siguran jer se za komunikaciju između ePay aplikacije i servera koristi sigurna VPN veza. Isto tako, podaci o broju kreditne kartice se ne zapisuju čime se spriječava mogućnost zloupotrebe brojeva kartica.

American Expressvisa.pngvisa-electron.pngmastercard.pngmaestro.png

Komunikacija

Na korisnikovu e-mail adresu automatski se šalju različite poruke nakon obavljenih aktivnosti (potvrda o registraciji, potvrda narudžbe, obavijest o isporuci ili otkazivanju, potvrda o terećenju kartice ili otkazivanju transakcije). Dužnost je korisnika dati ispravne podatke o važećoj e-mail adresi.

Kontakt

Sve primjedbe ili prijedloge vezane uz internetsku trgovinu www.jlstore.eu svaki korisnik slobodno može poslati na email adresu: jlstore@jlstore.eu

Reklamacija i povrati

I najbolji griješe... ako ste dobili krivi proizvod ili ste se pri narudžbi zabunili ili Vam proizvod ne odgovara, slobodno nas kontaktirajte na mail jlstore@jlstore.eu i rado ćemo Vam izaći u susret!

Uvjeti, rokovi i postupak izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora

Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga.
Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je Kupcu, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed. Ako Prodavatelj nije obavijestio Kupca o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka za raskid iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača.
Ako je Prodavatelj dostavio Kupcu obavijest o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u roku od 12 mjeseci, računajući od rokova određenih u članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 14 dana od dana kada je Kupac primio tu obavijest. Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti La Vie Luxury d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a Kupac može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na linku i Kupac ga može elektronički poslati i ispuniti. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio La Vie Luxury d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda La Vie Luxury d.o.o. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
La Vie Luxury d.o.o. mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimila obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. La Vie Luxury d.o.o. nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio La Vie Luxury d.o.o.
La Vie Luxury d.o.o. mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag tvrtkiLa Vie Luxury d.o.o., ako bi o tome La Vie Luxury d.o.o. bila obaviještena prije primitka robe. La Vie Luxury d.o.o. mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
- ugovor La Vie Luxury d.o.o. u potpunosti ispunila, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen
- predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecajaLa Vie Luxury d.o.o., a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
- predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
- Kupac posebno zahtijevao posjet La Vie Luxury d.o.o. radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, La Vie Luxury d.o.o. pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
- predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
- predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora te drugi razlozi propisani odrebama članka 79. Zakona o zaštiti potrošača.
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te La Vie Luxury d.o.o. nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Odgovornost za materijalne nedostatke

La Vie Luxury d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400.-422).
La Vie Luxury d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. La Vie Luxury d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Materijalni nedostatak postoji:
• ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
• ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata La Vie Luxury d.o.o. ili mu je morala biti poznata,
• ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
• kad je La Vie Luxury d.o.o. predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
• ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave La Vie Luxury d.o.o., proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
• ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
• ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako La Vie Luxury d.o.o. nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.
La Vie Luxury d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. La Vie Luxury d.o.o. odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. Izvadak iz odredaba Zakona o obveznim odnosima:

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Članak 403.
(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
(4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Skriveni nedostaci

Članak 404.
(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
(2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
(3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
(4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Rokovi u slučaju popravka, zamjene i sl.

Članak 405.
Kad je zbog nekog nedostatka došlo do popravka stvari, ispo¬ruke druge stvari, zamjene dijelova i slično, rokovi iz prethodna dva članka počinju teći od predaje popravljene stvari, izvršene zamjene dijelova i slično.

Obavijest o nedostatku

Članak 406.
(1) U obavijesti o nedostatku stvari kupac nije dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavatelja da pregleda stvar, osim ako se radi o trgovačkom ugovoru.
(2) Ako obavijest o nedostatku koju je kupac pravodobno poslao prodavatelju preporučenim pismom, brzojavom, telefaksom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopće ne stigne prodavatelju, smatra se da je kupac ispunio svoju obvezu da obavijesti prodavatelja.

Značenje činjenice da je prodavatelj znao za nedostatak

Članak 407.
Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije ispunio svoju obvezu da stvar pregleda bez odgađanja, ili obvezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o postojanju nedostatka, a i kad se nedostatak pokazao tek nakon proteka dvije godine, odnosno kod trgovačkih ugovora šest mjeseci od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Ograničenje i isključenje odgovornosti za materijalne nedostatke

Članak 408.
(1) Ugovaratelji mogu ograničiti ili sasvim isključiti prodavateljevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari.
(2) Odredba ugovora o ograničenju ili isključenju odgovornosti za nedostatke stvari ništetna je ako je nedostatak bio poznat prodavatelju, a on o njemu nije obavijestio kupca, a i onda kad je prodavatelj nametnuo tu odredbu koristeći se svojim monopolskim položajem te ako se radi o potrošačkom ugovoru.
(3) Kupac koji se odrekao prava na raskid ugovora zbog nedostatka stvari zadržava ostala prava zbog tih nedostataka.

Prisilna javna prodaja

Članak 409.
Odgovornost za materijalne nedostatke isključena je kod prisilne javne prodaje.

Prava kupca

Članak 410.
(1) Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po svom izboru:
1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,
2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
3) zahtijevati sniženje cijene,
4) izjaviti da raskida ugovor.

(2) U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na poprav¬ljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.

(3) Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

(4) Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.

Neispunjenje ugovora u razumnom roku

Članak 411.
Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.

Kad kupac može raskinuti ugovor

Članak 412.
(1) Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.
(2) Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.
(3) Ako bi način uklanjanja nedostatka, odnosno predaja druge stvari bez nedostatka imao za posljedicu znatne neugodnosti za kupca, on ima pravo raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

Raskid ugovora po samom zakonu

Članak 413.
(1) Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.
(2) Isto vrijedi i u slučaju ispunjenja s nedostatkom obveze kod koje je ispunjenje u određenom roku bitan sastojak ugovora.

Djelomični nedostaci

Članak 414.
(1) Kad samo dio predane stvari ima nedostatke ili kad je predan samo dio stvari, odnosno manja količina od ugovorene, kupac može raskinuti ugovor u smislu prethodnih članaka samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine što nedostaju.
(2) Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu, ili ako kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar ili količinu u cjelini.

Kad je prodavatelj dao kupcu veću količinu

Članak 415.
(1) Trgovačkim ugovorom o kupoprodaji, kad je prodavatelj stvari određenih po rodu dao kupcu veću količinu nego što je ugovoreno, a kupac u razumnom roku ne izjavi da višak odbija, smatra se da je primio i taj višak te je dužan platiti ga po istoj cijeni.
(2) Ako kupac odbije primiti višak, prodavatelj je dužan naknaditi kupcu štetu.

Kad je određena cijena za više stvari

Članak 416.
(1) Kad je jednim ugovorom i za jednu cijenu prodano više stvari ili jedna skupina stvari, pa samo neke od njih imaju nedostatke, kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu tih stvari, a ne i ostalih.
(2) Međutim, ako one čine jednu cjelinu tako da bi njihovo razdvajanje bilo štetno, kupac može raskinuti cijeli ugovor, ili ako on ipak izjavi da raskida ugovor samo u pogledu stvari s nedostatkom, prodavatelj sa svoje strane može raskinuti ugovor i u pogledu ostalih stvari.

Gubitak prava na raskid ugovora zbog nedostatka

Članak 417.
(1) Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.
(2) Ipak kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara.
(3) Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju obveze kupca da pregleda stvar, ili ako je kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja.

Očuvanje ostalih prava

Članak 418.
Kupac koji je zbog nemogućnosti da vrati stvar ili da je vrati u stanju u kojem ju je primio izgubio pravo da raskine ugovor, zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka. Učinci raskida zbog nedostatka
Članak 419.
(1) Raskid ugovora zbog nedostatka stvari ima isti učinak kao i raskid dvostranoobveznih ugovora zbog neispunjenja.
(2) Kupac duguje prodavatelju naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće vratiti je cijelu ili njezin jedan dio, a ugovor je ipak raskinut.

Sniženje cijene

Članak 420.
Cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom, u vrijeme sklapanja ugovora.

Postupno otkrivanje nedostataka

Članak 421.
Kupac koji je postigao sniženje cijene zbog postojanja nekog nedostatka može raskinuti ugovor ili zahtijevati novo sniženje cijene ako se naknadno otkrije neki drugi nedostatak.

Rok za ostvarivanje prava

Članak 422.
(1) Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.
(2) Međutim, kupac koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostataka može nakon proteka ovoga roka, ako još nije isplatio cijenu, zahtijevati da se cijena snizi ili da mu se naknadi šteta, kao prigovor protiv prodavateljeva zahtjeva da mu se isplati cijena.

Preporučamo Vam:
- da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na www.jlstore.eu prilikom izbora proizvoda,
- da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
- da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili skladištenja) što prije nas obavijestite i vratite proizvod bez da ste ga koristili
- ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga i ako niste zadovoljni možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti

Kako bi ostvarili pravo na reklamaciju, obavezno je uz kupljeni proizvod priložiti račun za isti, te jamstveni list ukoliko ga proizvod ima.

Podnošenje prigovora potrošača

Sukladno članku 10. st.1 Zakona o zaštiti potrošača (NN41/14, 110/15) La Vie Luxury d.o.o. omogućuje potrošačima podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama.

Prigovor možete takođe poslati putem pošte na adresu:
JL store
La Vie Luxury d.o.o.
Ribnjak 6
10000 Zagreb

Ili putem maila na:
jlstore@jlstore.eu

Sukladno odredbi članka 10 stavak 5 Zakona Zakona o zaštiti potrošača (NN41/14, 110/15) La Vie Luxury d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.

Želimo Vam ugodnu i uspješnu kupovinu u internetskoj trgovini JL Store!